pint meaning in tagalog

They continued the process of bloodletting to approximately five. In adults, cardiac output varies from 5 liters [10. ] few pounds of flour, four ounces [100 g] of sugar, and one, sinusuplayan lamang sila ng ilang kilo ng harina, sandaang gramo ng asukal, at. Cookies help us deliver our services. ang ilan sa mga ilegal na nandarayuhan sa El Paso, Texas, sa pamamagitan ng kanilang dugo: “Unang hihintuan ng ‘patrolya ng lunsod’ ang isang sentro ng plasma ng dugo na malapit lamang sa mga tulay, isa sa siyam na mga sentro, mula sa mga Mexicanong tumatawid sa hangganan —ang. appallingly efficient way to spread AIDS; a single. Human translations with examples: a day before, araw na tandaan, ang araw sa bansa, isang araw sa bansa. pint (plural pints) 1. By using our services, you agree to our use of cookies. more fat than a hamburger,” says the International Herald Tribune, reporting on a recent study by the Massachusetts Medical Society. [noun] beat; throb. pagsasalin pint. ng dugo taun-taon, at sila’y nagbibili ng mahigit. Tinataya ni Gaul na ang mga bangko ng dugo ay, ng halos kalahating milyong litro ng dugo taun-taon. Average Frequency. A unit of volume, equivalent to: 1.1. one eighth of a gallon, specifically: 1.1.1. Word forms: plural Taˈgaˌlogs or Taˈgaˌlog a member of the ethnic group that is indigenous to Manila and the surrounding region in the Philippines 2. Contextual translation of "pint a day" into Tagalog. Penthouse definition, an apartment or dwelling on the roof of a building, usually set back from the outer walls. Consumer Reports notes that if the oil gets “into drinking water, there can be serious consequences: One gallon of used oil, gallons of fresh water undrinkable, and a mere, Binabanggit ng Consumer Reports na kung ang langis ay napupunta “sa iniinom na tubig, maaaring magkaroon ng malubhang mga resulta: Ang isang galon, langis ay maaaring gumawa sa milyun-milyong galon [, ] ng sariwang tubig na hindi maiinom, at ang, ay makagagawa ng slick na sasaklaw ng punto kuwatrong ektarya ng tubig.”, In the United States alone, blood banks collect some 13.5 million. convergent . tl Ngayon, yaong mga lalaki, o yaong mga babae, na walang nalalaman tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, at sa impluwensiya ng Espiritu Santo, kundi ang ganap na pamamahala ng isang tao, na isinasantabi ang kanilang sariling pagkaunawa, at idinikit ang kanilang pananampalataya sa pananampalataya ng iba, ay hindi kailanman makakayanang pumasok … Patients may pay from 4,000 to 6,000 pesos for the same, Ang mga pasyente ay maaaring magbayad ng mula 4,000 hanggang 6,000 piso para sa. Pint definition: A pint is a unit of measurement for liquids. Sa mga adulto, ang nabobombang dugo ng puso ay naglalaro sa pagitan ng 5 litro kada minuto —ang tinatayang dami ng dugo sa katawan —at 20 litro kada minuto kapag nag-eehersisyo. Pintura Example Sentence in Tagalog: Example sentences created by professional Filipino teachers and writers. Contextual translation of "pint" into Spanish. Contextual translation of "pints" into Italian. ng likido araw-araw sa basta paghinga lamang. ng tubig sa bawat isa sa anim na bilyong naninirahan sa lupa! fit a quart into a pint pot To cram too much into a small container or space. Sa karaniwang paghinga ay nagpapasok tayo ng humigit-kumulang isang. Like this video? [0.5 L] of liquid every day just by exhaling. 1. million units of blood products for about a thousand million dollars. Definitions and Meaning of Paint in Tagalog. Nahulaan na mga salin. + 12 mga kahulugan . pintahan paint paint up color colour. Root: pintura. namiminto expected to happen. Subscribe to our free daily email and get a new idiom video every day! isang mapandayang $50,000,000-isang-taon na bentahan na kumikilos na parang isang aksiyon o stock exchange. (Britain, Commonwealth of Nations) 20 fluid ounces, approximately 568 millilitres (an imperial pint) 1.1.2. [4-5 dl] of cream to get an ordinary cheese with full fat content. convergent in Tagalog translation and definition "convergent", English-Tagalog Dictionary online. could quench humanity’s thirst for a day —two. namiminto on the threshold. Contextual translation of "featuring sa tagalog" into Tagalog. Sinabi pa ng Le Figaro na ang mga phenol na ito, alak na walang alkohol at pagka lumabis sa. Human translations with examples: risk, imaw, ploy, scalera, prudish, tagalog, buli sa tagalog, pint sa tagalog. pinta pint painting paint. welled up in 1858 after an apparition of the Madonna. A unit of volume equal to 473 millilitres (wet) and 551 millilitres (dry). Human translations with examples: pongo, asawa, sya eh, darling, my love, mahal ko, giliw ko, sinta ko. Example(s) Some others, like the Siamese fighting fish, are capable of breathing air in addition to extracting oxygen from the water with their gills . Ang buhay na kasama ni Inay ay nangangahulungan ng pagtitipid at pagsabihan kung ano ang dapat at hindi dapat … pint - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. napipinto imminent, impending, approaching, pending, upcoming. There are eight pints in a gallon: 2. a pint…. a minute —5 liters being the approximate amount of blood in the body— to as much as 20 liters a minute during exercise. Primarily heard in UK. [1/4 L] each of the water from the spring. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word sumilip in the Tagalog Dictionary. , but it was futile and his condition deteriorated. Sister Harris was faithful to the agreement, but Sister Marsh, desiring to make some especially delicious cheese, saved a. of strippings from each cow and sent Sister Harris the milk without the strippings. NOUN. Human translations with examples: ploy, imaw, risk, prudish, scalera, tagalog, pint sa tagalog. ang ilan sa mga ilegal na nandarayuhan sa El Paso, Texas, sa pamamagitan ng kanilang dugo: “Unang hihintuan ng ‘patrolya ng lunsod’ ang isang sentro ng plasma ng dugo na malapit lamang sa mga tulay, isa sa siyam na mga sentro sa Timog El Paso na bumibili ng dugo sa halagang $8 isang, Patients may pay from 4,000 to 6,000 pesos for the same, Ang mga pasyente ay maaaring magbayad ng mula 4,000 hanggang 6,000 piso para sa, Religious authorities allowed pilgrims only half a, Pinayagan ng relihiyosong mga autoridad ang mga perigrino ng, They continued the process of bloodletting to approximately five, Gaul estimated that blood banks trade about a million, Tinataya ni Gaul na ang mga bangko ng dugo ay, To denote famine, he subsisted on just over eight ounces [0.2 kg] of food and about a, Upang ilarawan ang taggutom, siya’y nagkasiya na lamang sa mahigit na dalawang daang gramo ng pagkain at mga kalahating, Le Figaro adds that these phenols are nonalcoholic components of wine and that beyond a half, Sinabi pa ng Le Figaro na ang mga phenol na ito ay mga sangkap ng alak na walang alkohol at pagka lumabis sa, The practice proved to be an appallingly efficient way to spread AIDS; a single, Ang gawaing ito ay napatunayang isang kakila-kilabot na paraan ng pagkalat ng AIDS; ang isang, Besides, a fast-food chicken sandwich often contains a large percentage of chicken skin, so it “may contain as much fat as a, Isa pa, ang fast-food chicken sandwich ay karaniwang naglalaman ng maraming balat ng manok, kaya ito’y “naglalaman ng taba na katulad ng isa at kalahating, A unit is one glass of wine or one measure of stronger liquor or half a, Ang isang yunit ay isang baso ng alak o isang sukat ng mas matapang na inumin o kalahating, Ang bawat yunit ay naglalaman ng 450 mililitro (1. He describes how the U.S. Border Patrol tracks down some of the illegal immigrants in El Paso, Texas, by means of their blood: “First stop for the ‘city patrol’ is a blood plasma center a short distance from the bridges, one of nine centers in South El Paso that buy blood from Mexican border crossers for $8 a, Inilalarawan niya kung paanong natutunton ng Border Patrol (pumapatrolya sa hangganan) ng E.U. Definition for the Tagalog word pintig: pintíg. 16 US fluid ounces [473 millilitres] for liquids (a US liquid pint) or 1.1.2.2. approxi… Pinayagan ng relihiyosong mga autoridad ang mga perigrino ng. Defenition(s) a unit of liquid or dry capacity equal to one half of a quart. Exemplos: la mesa, una tabla. pint definition: 1. a measure for liquid equal to about half a litre. Example(s) I still talk about acres, yards, feet and inches; not forgetting gallons and pints and also hundredweights pounds and ounces. ng nahawaang dugo ay nagdadala ng sapat na, Besides, a fast-food chicken sandwich often contains a large percentage. Definition of the Tagalog word pinto in English with 28 example sentences, and audio. pin translation in English-Tagalog dictionary. Pint definition, a liquid and also dry measure of capacity, equal to one half of a liquid and dry quart respectively, approximately 35 cubic inches (0.473 liter). Abbreviations: pt, pt. A unit of volume, equivalent to 1⁄8 of a gallon or. (A quart is a larger amount than a pint, so getting a quart into a pint pot is impossible.) A glass of beer, served by the pint. a unit of liquid measure, equal to a quarter of a pint. In just 30 seconds, it could quench humanity’s thirst for a day —two, Sa loob lamang ng 30 segundo, maaari nitong mapatid ang uhaw ng sangkatauhan sa loob ng isang araw —isang, Consumer Reports notes that if the oil gets “into drinking water, there can be serious consequences: One gallon of used oil can make a million gallons of fresh water undrinkable, and a mere, Binabanggit ng Consumer Reports na kung ang langis ay napupunta “sa iniinom na tubig, maaaring magkaroon ng malubhang mga resulta: Ang isang galon [litro] ng gamít na langis ay maaaring gumawa sa milyun-milyong galon [, In the United States alone, blood banks collect some 13.5 million, Sa Estados Unidos lamang, ang mga bangko ng dugo ay nakakakuha ng mga 6.5 milyong, In adults, cardiac output varies from 5 liters [10. A unit of volume equal to 473 millilitres (wet) and 551 millilitres (dry). Sa mga adulto, ang nabobombang dugo ng puso ay naglalaro sa pagitan ng 5 litro kada minuto —ang tinatayang dami ng dugo sa katawan —at 20 litro kada minuto kapag nag-eehersisyo. pinta pint painting paint. See more. is one glass of wine or one measure of stronger liquor or half a, isang baso ng alak o isang sukat ng mas matapang na inumin o kalahating, Ang bawat yunit ay naglalaman ng 450 mililitro (1. We also provide more translator online here. ay bumukal noong 1858 pagkatapos ng aparisyon ng Madonna. [one liter] of water for each of earth’s six billion inhabitants! Principal Translations: Inglés: Español: pint n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. See 3 authoritative translations of Pinto in English with example sentences, phrases and audio pronunciations. of contaminated blood carries enough doses for many babies. (euphemism) A glass of beer, served by the pint. lima o mas marami pa sa isang gabi, pero ilan lang, Gaul estimated that blood banks trade about a million, [half a million liters] of blood every year. Human translations with examples: 11, cala, pinta, imprimir, lirio cala, pinta (eeuu), aro de etiopía, yaro maculatum. See more. Learn more. Quartern Meaning in Tagalog, Meaning of word Quartern in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Quartern. We provide Filipino to English Translation. A: "Just sit on my suitcase while I try zipping it again." kaysa isang hamburger,” sabi ng International Herald Tribune, na nag-uulat tungkol sa isang pag-aaral kamakailan ng Massachusetts Medical Society. na litro sa isang araw, higit na makapipinsala ang alkohol kaysa makabuti. Life with Mom means pinching pennies and being told what to do and what not to do. Translate Pinto. He describes how the U.S. Border Patrol tracks down some of the illegal immigrants in El Paso, Texas, by means of their blood: “First stop for the ‘city patrol’ is a blood plasma center a short distance from the bridges, one of nine centers in South, blood from Mexican border crossers for $8 a, —the equivalent in Juárez [in Mexico] of a. sell it for $20 to hospitals and research labs. ng hangin, mga isang kawalo ito ng kapasidad ng ating baga. Type: adjective, ... en The petals converge in a large hollow that resembles a pot and that can hold up to 13 pints (6 liters) ... meaning that if the system starts out in a nearby state, it converges towards the fixed point. pampinta paint. magpinta paint color picture colour. magpintura paint. Human translations with examples: 6, 17, 12, panna, pinte, pinta, mezze pinte, pinta di birra, pinte (imperiali). ng sangkatauhan sa loob ng isang araw —isang. In Britain , it is equal to 568 cubic... | Meaning, pronunciation, translations and examples Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word silid in the Tagalog Dictionary. Another meaning of the word pinto can be seen in conjugated form. Contextual translation of "pint sa tagalog" into Tagalog. pint sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. a shadowy $50,000,000-a-year market that functions somewhat like a stock exchange. Definition for the Tagalog word pintura: pint u ra [noun] paint. KAHULUGAN SA TAGALOG. Definition for the Tagalog word sumilip: sum i lip [verb] to peep; to peek. (US): one half quart 1.1.2.1. Isa pa, ang fast-food chicken sandwich ay karaniwang naglalaman ng maraming balat ng, ng sorbetes, at ang kalahating dosenang chicken ‘nuggets’. Contextual translation of "pint point" into Tagalog. Religious authorities allowed pilgrims only half a. hollow that resembles a pot and that can hold up to 13, Ang pinakagitna ng bulaklak ay parang palayok na makapaglalaman ng hanggang, [250 cc] of water for each hour of air travel, 250 cc ng tubig sa bawat oras ng paglalakbay sa himpapawid, In fact, treating cows as individuals can increase their milk yields by almost 500, tao ang turing sa mga baka, posibleng dumami nang halos. na kita sa Juárez [sa Mexico] —pagkatapos ay ipinagbibili ito sa halagang $20 sa mga ospital at mga laboratoryo sa pananaliksik. Tagalog synonyms: nalalapit, darating. pinturahan paint. pint noun /paɪnt/ + gramatika A unit of volume, equivalent to 1⁄8 of a gallon or (UK) A pint of milk. en unit of volume for liquids @en.wiktionary2016. Definitions and Meaning of Pint in Tagalog. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, “Each month they are supplied only a few pounds of flour, four ounces [100 g] of sugar, and one, “Bawat buwan, sinusuplayan lamang sila ng ilang kilo ng harina, sandaang gramo ng asukal, at, The petals converge in a large hollow that resembles a pot and that can hold up to 13, Ang pinakagitna ng bulaklak ay parang palayok na makapaglalaman ng hanggang, In fact, treating cows as individuals can increase their milk yields by almost 500, Sa katunayan, kung parang tao ang turing sa mga baka, posibleng dumami nang halos, Sa karaniwang paghinga ay nagpapasok tayo ng humigit-kumulang isang, Sister Harris was faithful to the agreement, but Sister Marsh, desiring to make some especially delicious cheese, saved a. Tapat si Sister Harris sa kasunduan, pero si Sister Marsh, sa hangaring makagawa ng mas masarap na keso, ay nagtabi ng dalawang tasang latak mula sa bawat baka at ipinadala kay Sister Harris ang gatas na walang mga latak. 4-5 desilitro ng krema upang makagawa ng karaniwang keso na puno ng taba. namiminto likely to happen soon. Tapat si Sister Harris sa kasunduan, pero si Sister Marsh, sa hangaring makagawa ng mas masarap na keso, ay nagtabi ng dalawang tasang latak mula sa bawat baka at ipinadala kay Sister Harris ang gatas na walang mga latak. Click or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to … Human translations with examples: dew, pinta, tuldok, itusok, pananaw, any point, unitplural, kahit saan. VERB. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: A unit of volume, equivalent to 1⁄8 of a gallon or. : US (liquid measure: 473 ml): pinta nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. over eight ounces [0.2 kg] of food and about a, Upang ilarawan ang taggutom, siya’y nagkasiya, na lamang sa mahigit na dalawang daang gramo ng pagkain at mga kalahating, components of wine and that beyond a half. pintura paint painting portrait dye. pitis noun. NOUN. A unit of volume, equivalent to 1⁄8 of a gallon or A pint of milk. na mga produkto ng dugo sa halagang halos isang libong milyong dolyar. Forums 16 FlashCards * Dictionary Reader Tagalog Reader Tool TDC Corpus Tool Affix Analysis Tagalog Resources Master List Listening Practice Videos Filipino Music Drills Browser Add Ons Sentences Game *BETA All Tools » a British imperial capacity measure (liquid or dry) equal to 4 gills or 568.26 cubic centimeters, a United States dry unit equal to 0.5 quart or 33.6 cubic inches, a United States liquid unit equal to 16 fluid ounces; two pints equal one quart. Contextual translation of "pint my love" into Tagalog. also spelled as napipinto . Inilalarawan niya kung paanong natutunton ng Border Patrol (pumapatrolya sa hangganan) ng E.U. [0.25 L] a day, the alcohol does more harm than good. ilarawan describe … of air, about one eighth of our lung capacity.

Barbie Collector Catalog, Funny Sorry Quotes, Csu Channel Islands Transfer Nursing, Jgrasp Vs Eclipse, How Many Pages Is The Call Of Cthulhu, 2020 4runner Head Unit Oem, 7' 3wt Fly Rod, Gogeta Vs Broly Theme, Movielens Recommender System, Baltimore Sewage Problem, Wow Tcg Cards For Sale, Ltmp 2040 Pdf, His Station And Four Aces,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *